Erfarenhet. Kompetens. Passion.

Vi tar oss an varje projekt med passion och engagemang, oavsett uppdrag och uppdragsgivare.
Genom att avsiktligt vara en kompakt och fokuserad organisation kan vi alltid ha ett personligt, prestigelöst och jordnära samarbete med våra uppdragsgivare. Detta är något som både vi och våra uppdragsgivare värdesätter högt i vår relation.

För att komplettera kärnkompetensen har ett noga utvalt och välbeprövat nätverk byggts upp. Det är kvalificerad expertis inom sina avgränsade områden från tryckerier till webbkreatörer, copywriters, fotografer och beteendevetare.

Medveten analys före designfasen.

Tejp är en strategisk samarbetspartner i själva varumärkesprocessen. För oss kommer analys och affärsstrategi alltid före designfasen. Vi tar oss tiden att förstå vår kunds verksamhet, produkt/tjänst, omvärld och målgrupp.

Arbetet sker alltid i nära samarbete med vår kund och med målgruppen i fokus. Det är långvariga varumärkesrelationer vi vill bygga mellan produkt/tjänst och målgrupp — inte bara en förgänglig visuell attraktion med kort livslängd.

Varumärke + mottagare
= relation.

Vårt arbete kännetecknas av en aldrig sinande nyfikenhet på det mänskliga beteendet.
Varför inleder vi relationer med specifika varumärken (medvetet och undermedvetet)?
Vad är det som avgör vad och hur en människa gör alla sina val?

Genom att ständigt ha känselspröten ute tar vi åt oss både fakta och sublima intryck, stort som smått.

Tejp Brands & Design
Älvgatan 5B
652 25 Karlstad